Light Move Festival 2013 - Archiwum Państwowe

Light Move Festival 2013 - mapping na gmachu Archiwum Państwowego w Łodzi (plac Wolności).

Odsłony: 1894