Light Move Festival 2017 - Mapping na pl. Wolności i cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Łodzi

Light Move Festival 2017. Mapping na Muzeum Archeologicznym oraz na cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

Odsłony: 3102